SPLOŠNI POGOJI

Z IZPOLNITVIJO PRIJAVNICE ZA PRIJAVO NA KOŠARKARSKI KAMP GORAN DRAGIĆ KOT STARŠI, SKRBNIKI ALI ZAKONITI ZASTOPNIKI POTRJUJETE, DA …

 • ste seznanjeni s tem, da je glavna lokacija košarkarskega kampa Goran Dragić mesto Laško, s hotelom Thermana Park Laško Superior****, katerega del bo ekskluzivno namenjen udeležencem kampa, bazenskim kompleksom Thermana, in košarkarsko dvorano Tri lilije. V tej bo po širini na treh ločenih igriščih organizirana hkratna vadba treh različnih skupin otrok.
 • ste seznanjeni s tem, da se bo kampa v letu 2022 udeležilo med 100 in 110 otrok, ki bodo razdeljeni v sedem skupin. V vsaki od skupin bo 14 do 16 posameznikov, katerih znanje in starost bosta čim bolj primerljiva. Za vsako skupino otrok bosta odgovorna po vsaj dva trenerja in vsaj en vzgojitelj
 • bo otrok na kamp prišel z urejenim zdravstvenim zavarovanjem – ZZZS.
 • bo otrok s seboj imel veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja – ZZZS.
 • je otrok, ki ga prijavljate, rojen med letoma 2007 in 2013.
 • je udeleženec zdrav, sposoben za košarkarske in druge športne treninge ter aktivnosti.
 • ste vodstvo kampa pisno obvestili o vseh zdravstvenih, osebnostnih, telesnih, prehranskih oziroma dietičnih ali kakršnih koli drugih oziroma drugačnih posebnostih otroka, pomembnih za njegovo varno bivanje v času kampa.
 • je otrok plavalec oziroma, da ste organizatorje o tem, da ni ali da je njegovo plavalno znanje nezadostno, pisno opozorili.
 • se lahko udeleženec udeleži vseh aktivnosti kampa, ki jih bodo s strokovno usposobljenimi trenerji in vzgojitelji pripravili organizatorji.
 • organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe ali zdravstvene težave v času trajanja kampa.
 • otroci za predmete, ki jih bodo prinesli s seboj ali prejeli ob začetku kampa, odgovarjajo sami.
 • se strinjate, da v primeru poškodbe ali nujne medicinske pomoči organizatorju kampa dovolite nujno ukrepanje oziroma nudenje prve pomoči.
 • se strinjate z objavo video in foto vsebin, povezanih s košarkarskim kampom Goran Dragić, na spletnih straneh in socialnih medijih kampa, organizatorja, Fundacije Goran Dragić (Facebook, Twitter, Instagram), na socialnih kanalih Gorana Dragića in podjetja Spontanzo ter v dogovoru z organizatorjem tudi pri medijih, ki bodo v času kampa poročali o dogajanju na le-tem.
 • da bo košarkarski kamp Goran Dragić sestavljen tako iz košarkarskih kot nekošarkarskih aktivnosti, ob čemer bodo prve v dvorani Tri lilije potekale dvakrat dnevno, pa vsaj po uro in pol.
 • boste celotno plačilo poravnali najkasneje do torka, 31. maja 2022.
 • da bo udeleženec kampa spoštoval pravila obnašanja, hišni red hotelskega kompleksa Thermana Laško in dvorane Tri lilije, sledil navodilom organizatorjev, trenerjev in vzgojiteljev ter spoštoval vse preostale udeležence kampa.
 • ste seznanjeni s tem, da ima organizator na stroške staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov otroka, ki bi se vedel neprimerno, nespoštljivo, nasilno ali žaljivo, predčasno izključiti iz kampa. V tem primeru je organizator upravičen do polnega plačila.
 • boste otroka na lokacijo kampa (Thermana Laško) v nedeljo, 10. julija, pripeljali sami, za prevoz domov pa poskrbeli tudi v soboto, 16 julija, ko se bo kamp iztekel.
 • ste seznanjeni s tem, da bosta morda natančna ura prihoda in odhoda sporočeni naknadno, enako velja tudi za natančni dnevni program košarkarskega kampa.
 • da bodo prijave za košarkarski kamp Goran Dragić odprte najkasneje do petka, 27. maja.
 • da ste seznanjeni s tem, da bo organizator v košarkarski kamp Goran Dragić v letu 2022 sprejel med 100 in 110 otrok, in sicer po naslednjem sistemu:
  60 najprej prijavljenih z izvedenim plačilom.
  30 po opravljenem žrebu, najkasneje do petka, 27. maja 2022.
  10-15 po posebnih pogojih (socialno ogroženi, sponzorji, nagradne igre).
  – v primeru, da bo prišlo do odpovedi katerega od udeležencev, bolezni ali drugačnega izrednega dogodka, bo organizator pripravil posebno čakalno listo prijavljenih, ki (še) niso dobili mesta v kampu.
 • ste seznanjeni, da sta organizatorja košarkarskega kampa Goran Dragić Fundacija Goran Dragić in podjetje Spontanzo.
 • boste plačilo izvedli na račun podjetja Spontanzo (SI56 0201 1026 1672 840, sklic 00 1200, z zaporedno številko ter pripisom imena in priimka vašega otorka) ali prek plačila z eno kartic Mastercard.
 • da boste račun prejeli po opravljeni storitvi, torej po 16. juliju 2022.
 • da bo Goran Dragić na kampu prisoten ves čas.

  ORGANIZATORJA KOŠARKARSKEGA KAMPA GORAN DRAGIĆ
  Fundacija Goran Dragić in podjetje Spontanzo, spontana kreativnost in šport, d.o.o.
Scroll to Top