SPLOŠNI POGOJI KOŠARKARSKEGA KAMPA GORAN DRAGIĆ

Z IZPOLNITVIJO PRIJAVNICE ZA PRIJAVO NA KOŠARKARSKI KAMP GORAN DRAGIĆ KOT STARŠI, SKRBNIKI ALI ZAKONITI ZASTOPNIKI POTRJUJETE, DA …

 • ste seznanjeni s tem, da je glavna lokacija košarkarskega kampa Goran Dragić mesto Laško, s hotelom Thermana Park Laško Superior****, katerega del bo ekskluzivno namenjen udeležencem kampa, bazenskim kompleksom Thermana, in košarkarsko dvorano Tri lilije. V tej bo po širini na treh ločenih igriščih organizirana hkratna vadba treh različnih skupin otrok.
 • ste seznanjeni s tem, da bodo nekatere dejavnosti potekale na zunanjih košarkarskih igriščih in površinah v Laškem in okolici, vselej pod nadzorom trenerjev in/ali vzgojiteljev kampa.
 • ste seznanjeni s tem, da se bo kampa v letu 2024 udeležilo med 135 in 140 otrok, ki bodo razdeljeni v osem skupin. V vsaki od skupin bo 15 do 18 posameznikov, katerih znanje in starost bosta čim bolj primerljiva. Za vsako skupino otrok bosta odgovorna po vsaj dva trenerja in vsaj en vzgojitelj
 • bo otrok na kamp prišel z urejenim zdravstvenim zavarovanjem – ZZZS.
 • bo otrok s seboj imel veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja – ZZZS.
 • je otrok, ki ga prijavljate, rojen med letoma 2009 in 2015.
 • je udeleženec zdrav, sposoben za košarkarske in druge športne treninge ter aktivnosti.
 • ste vodstvo kampa pisno obvestili o vseh zdravstvenih, osebnostnih, telesnih, prehranskih oziroma dietičnih ali kakršnih koli drugih oziroma drugačnih posebnostih otroka, pomembnih za njegovo varno bivanje v času kampa.
 • je otrok plavalec oziroma, da ste organizatorje o tem, da ni ali da je njegovo plavalno znanje nezadostno, pisno opozorili.
 • se lahko udeleženec udeleži vseh aktivnosti kampa, ki jih bodo s strokovno usposobljenimi trenerji in vzgojitelji pripravili organizatorji.
 • organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe ali zdravstvene težave v času trajanja kampa.
 • otroci za predmete, ki jih bodo prinesli s seboj ali prejeli ob začetku kampa, odgovarjajo sami.
 • se strinjate, da v primeru poškodbe ali nujne medicinske pomoči organizatorju kampa dovolite nujno ukrepanje oziroma nudenje prve pomoči.
 • se strinjate z objavo video in foto vsebin, povezanih s košarkarskim kampom Goran Dragić, na spletnih straneh in socialnih medijih kampa, organizatorja, Fundacije Goran Dragić (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok), na socialnih kanalih Gorana Dragića, podjetja Spontanzo sponzorjev in partnerjev Fundacije Goran Dragić ter v dogovoru z organizatorjem tudi pri medijih, ki bodo v času kampa poročali o dogajanju na le-tem.
 • da bo košarkarski kamp Goran Dragić sestavljen tako iz košarkarskih kot nekošarkarskih aktivnosti, ob čemer bodo prve v dvorani Tri lilije potekale dvakrat dnevno, pa vsaj po uro in pol.
 • boste celotno plačilo poravnali najkasneje do petka, 24. maja 2024.
 • da bo udeleženec kampa spoštoval pravila obnašanja, hišni red hotelskega kompleksa Thermana Laško in dvorane Tri lilije, sledil navodilom organizatorjev, trenerjev in vzgojiteljev ter spoštoval vse preostale udeležence kampa.
 • ste seznanjeni s tem, da ima organizator na stroške staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov otroka, ki bi se vedel neprimerno, nespoštljivo, nasilno ali žaljivo, predčasno izključiti iz kampa. V tem primeru je organizator upravičen do polnega plačila.
 • boste otroka na lokacijo kampa (Thermana Laško) v nedeljo, 30. junija, pripeljali sami, za prevoz domov pa poskrbeli tudi v soboto, 6. julija, ko se bo kamp iztekel.
 • ste seznanjeni s tem, da bosta morda natančna ura prihoda in odhoda sporočeni naknadno, enako velja tudi za natančni dnevni program košarkarskega kampa.
 • da se prijave za kamp odpro v ponedeljek, 25. marca 2024, ob 18.00 in bodo možne do zapolnitve kapacitet ali najkasneje do petka, 26. aprila 2024.
 • da ste seznanjeni s tem, da bo organizator v košarkarski kamp Goran Dragić v letu 2024 sprejel med 135 in 140 otrok, in sicer po naslednjem sistemu:
  70 najprej prijavljenih z izvedenim plačilom.
  45 po izboru organizatorja
  25 po posebnih pogojih (socialno ogroženi, sponzorji, nagradne igre).
  – v primeru, da bo prišlo do odpovedi katerega od udeležencev, bolezni ali drugačnega izrednega dogodka, bo organizator pripravil posebno čakalno listo prijavljenih, ki (še) niso dobili mesta v kampu.
 • ste seznanjeni, da sta organizatorja košarkarskega kampa Goran Dragić Fundacija Goran Dragić in podjetje Spontanzo.
 • boste plačilo izvedli na račun podjetja Spontanzo (SI56 0201 1026 1672 840, sklic 00 1200, z zaporedno številko ter pripisom imena in priimka vašega otorka) ali prek plačila z eno od kartic Mastercard.
 • da boste račun prejeli po opravljeni storitvi, torej po 6. juliju 2024.
 • da bo Goran Dragić na kampu prisoten ves čas.

  ORGANIZATORJA KOŠARKARSKEGA KAMPA GORAN DRAGIĆ
  Fundacija Goran Dragić in podjetje Spontanzo, spontana kreativnost in šport, d.o.o

Scroll to Top